ทบทวนการออกมาตรการบีบบังคับ
Posted: ชไมพร กาวัลย์ Date: 2017-02-23 12:00:32
   
 

อยากให้สหกรณ์ทบทวนการออกมาตรการมาบีบบังคับสมาชิก เริ่มมาตั้งแต่การใช้เครดิตบูโร การออกเกณฑ์เพิ่มในการกู้ยืมต่าง ๆ ทำให้สมาชิกไม่สามารถหมุนเวียนเงินได้ ในความเป็นจริงการตั้งสหกรณ์ขึ้นมาไม่ว่าจะเขียนสวยหรูยังไง ชื่อคือสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่สมาชิกส่วนใหญ่เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อกู้ทั้งนั้น  เหมือนสหกรณ์หน่วยงานอื่นที่ผ่อนคลายให้สมาชิกกู้เวียนได้ถ้ามีเงินเดือนเหลือ๖ เดือนกู้ครั้งหนึ่ง อย่างน้อยก็ไม่ทำให้เป็นหนี้เสียยังหมุนเวียนได้  แต่สหกรณ์กรมส่งเสริม  ออกมาตรการต่างๆ ที่มีผลกระทบ ทั้งบังคับประกันชีวิต (รับได้เผื่อตาย) ประกันคนค้ำ (ไม่เคยมีที่สถาบันการเงินไหนทำ) ใช้เครดิตบูโร (หลังๆแก้ตัวว่าแค่ประกอบ) ส่งติดต่อกันดี ๑๒ เดือน (นานเกิน) ค้างจ่ายไม่เฉลี่ยคืน  (ทั้งที่ จ่ายดอกเบี้ยมาทั้งปีเกือบแสน เห็นลงในข้อมูลส่วนตัวได้ ๘,๘๘๐ บาท แต่สุดท้ายบอกไม่ให้มีเงินค้าง  ทั้ง ๆ ที่เป็นสิทธิ์ที่ควรได้  อย่างน้อยก็ลดยอดลง   ให้โอกาสสมาชิกประนอมหนี้ (แต่ไปดูหลักเกณฑ์ คงไม่มีใครเข้าร่วมโครงการได้)  เกือบสุดท้ายออกมาตรการใครไม่จ่ายผิดวินัยประพฤติชั่วที่ไม่จ่ายเงินสหกรณ์   (ท่านคงได้ไล่ออกหลายหมื่นคนละ อย่างเราก็คงออกมั่ง ไม่ออกมั่ง เพราะพยายามจ่ายตลอด) ท้ายสุดร้อน ๆ ท่านออกมาตรการบังคับหน่วยงานหักเงินเดือนให้ท่าน ยกเลิกจ่ายตรง ยกเลิกหักบัญชี  (ของเราท่านคงไม่ได้ละเพราะไม่มีให้หัก กรณีแบบนี้ท่านทำยังไง)  จากสมาชิกหกหมื่นกว่าตามรหัส  ตามรายงานเหลือสามหมื่นกว่า  คงเป็นผลงานการันตีการบริหารงานของท่านเป็นอย่างดี  เงินบริหารสหกรณ์ต่างๆ มาจากสมาชิก  ขอให้ท่านทบทวนด้วย หากมีเงินใช้หนี้ท่านคงไม่ขอกลับมาอีกแล้ว  เข็ดจริงๆ ท่าน  ด้วยความเคารพ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ยุพิน อาจทอง  Date: 2017-02-23 12:30:02
 
 
 

เห็นด้วยเลย....  ดูแล้วมันมากเกินไปเนาะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2017-02-23 13:50:42
 
 
 

จะนำเสนอข้อคิดเห็นของท่านสมาชิก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:จงจิตร จันโท  Date: 2017-02-23 14:06:07
 
 
 

เห็นด้วย อย่างแรง  นี่ ชาวด์ ๆ เสียงแล้ว จะลาออกกัน เยอะ ม๊าก  เสียอย่างเดี่ยวติดค้ำประกัน

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:ปรีชา บุญจันทร์  Date: 2017-02-23 14:10:36
 
 
 

หักแหละดีแล้ว  จะได้มีความรับผิดชอบกันบ้าง   สหกรณ์จะได้มั่นคง สมาชิกที่เค้่าส่งปกติไม่มีปัญหาจะได้มั่นใจ  แต่เมื่อหักหน้าฎีกาแล้ว  ควรยกเลิกระเบียบการกู้โดยใช้เครดิตบรูโรเพราะยังไงก็ไม่มีความเสี่ยงแล้ว

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:สำรวม โยธคง  Date: 2017-02-23 14:18:31
 
 
 

เห็นด้วยครับ จากที่เคยชำระมาตลอด ตอนนี้ชอต กู้ไม่ได้กลายเป็นหนี้เสีย

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย:ไมตรีจิตร เพริดพราว  Date: 2017-02-23 14:18:53
 
 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ดิฉันเลขที่สมาชิก 036193 ค้ำประกันเลขที่สมาชิก 040030

อ่านหมายเหตุ ท้ายใบเรียกเก็บเงินประจำเดือน ทุกเดือน

ข้อ 1. หากขาดการชำระค่าหุ้นรายเดือน 3 งวดติดต่อกัน หรือขาดชำระ 6 งวด/การค้าส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่างเงินต้นหรือดอกเบี้ย ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์

แต่ คนที่ดิฉันค้ำประกันไม่ส่งค่าอะไรเลย มาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เห็นทำอะไรเค้าเลย คนค้ำก็ได้รับหนังสือแจ้งเตือนติดต่อกันมาเป็นเวลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-ปัจจุบัน ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่ให้เบอร์ไว้ในท้ายหนังสือแจ้งเตือนบอกว่าจะดำเนินการฯ พอเดือนต่อมา ปีต่อมาก็ยังได้รับหนังสือแจ้งเตือนอีกตามเคย รู้สึกรำคาญค่ะ ขอความกรุณาค่ะ และโปรดพิจารณา ดำเนินการกับคนพวกที่ไม่มีวินัยทางการเงิน ด้วยค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 7  
โดย:สำรวม โยธคง  Date: 2017-02-23 14:21:09
 
 
 

ถ้าสมาชิกไม่ลำบากเขาคงไม่กู้

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 8  
โดย:ปรีชา บุญจันทร์  Date: 2017-02-23 16:07:04
 
 
 

ใช่ครับ ไม่ลำบากคงไม่กู้กัน แต่กู้แล้วต้องรับผิดชอบ ต้องมีวินัยกันนะครับ นึกถึงเพื่อนๆสมาชิกคนอื่นด้วย

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 9  
โดย:สัญญา บุตรสงกา  Date: 2017-02-23 17:47:38
 
 
 

เรียน  ท่านประธานกรรมการบริหารฯ

ข้าพเจ้า  เป็นสมาชิกสหกรณ์  มาได้ประมาณ  11  ปี  8  เดือน   และชำระหนี้สหกรณ์เป็นปัจจุบันทุกเดือน (คิดว่าตัวเองเป็นลูกหนี้ชั้นดี ถ้าสหกรณ์มีการจัดลำดับเหมือนสถานบันที่ให้การกู้ยืมเงินอื่น)

 

 แต่ไม่เคยได้แสดงความคิดเห็นในฐานะสมาชิก  วันนี้่มีความรู้สึกว่า  นี่หรือคือ"สหกรณ์"    

รามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร  ข้าพเจ้าขอเป็นกระบอกสะท้อนเสียงอย่างนี้เพื่อนที่คุยกันพูดในลักษณะเดียวกันสหกรณ์เราทำไมไม่เหมือนสหกรณ์กรมอื่น ๆ ในการให้โอกาสในการกู้ยืม หรือถ้าจะเอาหลักการบริหารเงินกู้ของธนาคารมาใช้  แล้วทำไมไม่จัดชั้นการเป็นลูกหนี้  ซึ่งจะได้เพิ่มแรงจูงใจสำหรับผู้ที่สามารถบริหารหนีี้ส่วนตัวได้  และกู้ได้เพิ่มมากขึ้น  "แต่ตอนนี้ส่วนหนึ่งที่เขาไม่ยอมชำระหนี้เพราะว่าชำระหนี้ทำไม ?  ในเมื่อชำระไปก็กู้เพิ่มไม่ได้ " เพราะว่ามาตรฐการที่ทางท่านๆ ตัวแทนได้ออกกฎเหล็กเพิ่มขึ้นเรื่อยมา  ขอความกรุณาศึกษาผลกระทบที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับทีมงานบริหารใหม่ที่กำลังจะบริหารต่อไป  

(การคิดจะฆ่ากันทางการเงินให้ตาย คงไม่มีสถาบันการเงินไหนนำมาใช้  เพราะมันคือจุดจบ ที่ผู้กู้ไม่สามาถรถฝื้นตัวได้)

(ทำอย่างไรให้เก็บหนี้ได้หรือเงินได้  เช่น  อย่างน้อยลูกหนี้เสียขั้นตำเดือนละ 1,000.-บาท ก็ยังดีที่มีเงินเข้าสหกรณ์เขาอาจจะมีความสามาถชำระได้หรือสร้างแรงจูงใจในการชำระติดต่อกันมาแล้วกี่งวดถึงกู้ได้  เขาก็จะสามารถกลับมาหมุนเวียนหรือเพิ่มสถาพคล่องได้) 

ทุกท่านได้เงินมาจากการทำงานรายเดือน  ไม่ใช่นักธุรกิจ ทุกคนต้องรอวันเงินเดือนออก

ท่านที่เป็นตัวแทนฯ  เราหวังพึ่งท่าน  ไม่ได้หวังให้ท่านมาเป็นผู้ล้มสหกรณ์  หรือมาหาผลประโยชน์จากปู  ขอโปรดได้ศึกษาผลกระทบที่ผ่านมาจากการบริหารงานของสหกรณ์

ถ้าถึงเวลาที่ท่านใช้มาตรการนี้  เดือนแรกท่านคงจะเห็นผลทันตาเลย จากเดิมที่เก็บหนี้ได้พอสมควร  ก็ลดอย่างเห็นได้ชัด  

เพราะการที่สหกรณ์  ให้ชำระได้ไม่เกินวันที่  5  ของเดือนถัดไปก็ดีอยู่แล้ว  เขาสามารถส่งหนี้ให้สหกรณ์ได้  เขาต้องเอาเงินเดือนของเขาไปจ่ายบัตรเครดิตก่อนที่จะส่งสหกรณ์  อย่างน้อยเขาก็หมุนเวียนบริหารหนี้ได้หลายอย่าง

กับการหักเงินส่งสหกรณ์เลย  ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น  เพราะเนื่องจากคิดว่าจะกู้สหกรณ์ได้มีความจำเป็นต้องใช้เงินไปแล้ว  แต่ต่อมาสหกรณ์เพิ่มมาตรการขึ้นมาเร่ื่อยๆ เลยเป็นผลพลอยให้เกิดห่วงลูกโซ่ไปเรื่อยๆ เพราะมาตรการสหกรณ์ก็บีบขึ้นเรื่อยๆ  จนสุดท้ายนี้จะบีบให้ตายกันไปข้างหนึ่ง

ช่วงเวลาความต้องการใช้เงินของคนเรามันเกิดขึ้นตรงกันเสมอไปหรอกท่าน  

ข้าเจ้าสำนึกในบุญคุณของสหกรณ์  ที่มีเงินให้กู้ยืม ซึ่งเงินนั้นได้นำมาซึ่งอสังหาริมทรัพย์  ที่ประเมินค่าแล้ว  ณ  เวลานี้ มีมูลค่าที่สูงมาก  ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เงินกู้คงจะไม่ความสามารถซื้อได้ในปัจจุบัน  และใช้สำหรับความจำเป็นที่สุดของคนในครอบครัว     

ไม่มีใครคิดกู้เงินมาเพื่อกินเหล้า เที่ยว  หรือไร้สาระ  เพราะทุกท่านมีภาระทุกคน  ทุกคนล้วนต้องการคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สหกรณ์คือ  ที่พึ่งพิงของสมาชิก   ผู้ให้โอกาส   ผู้สร้างฐานะความเป็นอยู่ของคนในครอบครัว   ความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้น   ที่ให้ความช่วยเหลือในคราวที่จำเป็นเดือดร้อน  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะทำงานชุดใหม่จะปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานที่มองถึงหัวใจหลักของคำว่าสหกรณ์ 

 

 

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 10  
โดย:ขวัญเมือง ภักดียุทธ  Date: 2017-02-24 09:12:57
 
 
 

สหกรณ์ ควรแยกหนี้ NPL ออก และใช้วิธีพักดอกเบี้ยกับผู้ที่มีหนี้เสีย และให้ชำระหนี้

เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ผ่านมา โดยให้ทะยอยหัก ควรมีนโยบาย ลักษณะที่ว่าชำระภายใน หนึ่งถึงสองปีนี้ ไม่มีดอกเบี้ยเพิ่ม เพราะการหักดิบลูกหนี้ไม่ได้เงินคืนหรอกค่ะ สู้ให้เขาผ่อนชำระยอดปัจจุบัน

โดยออกนโยบายผ่อนปรนดีกว่า ทยอยผ่อน ให้เงินต้นกับดอกเบี้ยลดลง ลูกหนี้อาจจะมีกำลังใจ     ส่งมากขึ้นนะคะ

ส่วนลูกหนี้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลย ควรพิจารณาออก นโยบาย กู้ได้มากกว่านี้ นะเพราะจะทำให้มี ดอกเบี้ยเกิดขึ้นและรายได้สหกรณ์ก็จะดีตาม คนที่จะกู้ได้มาก ๆ อาจดูการชำระ 3 ปี 5 ปี ก็ว่ากันไป

เพดานกู้น่าจะอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทนะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 11  
โดย:ขวัญเมือง ภักดียุทธ  Date: 2017-02-24 09:16:02
 
 
 

แล้วอีกอย่าง การบังคับหักหน้าฎีกา สามารถทำได้เหรอ

ผิดกฎหมายรึป่าว การทำธุรกรรมเชิงพานิชย์ เอามาเพิ่มงานให้เจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานประจำได้ด้วยเหรอ  ถ้าทำจริงคงได้เจอกันค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 12  
โดย:ชไมพร กาวัลย์  Date: 2017-02-24 10:25:54
 
 
 

ใช่ค่ะ แต่ก่อนส่งครบหุ้นเดือนละ 2000 มีหุ้นรวมแสนห้ากว่าๆ เป็นสมาชิกแต่ปี 2548  ทั้งหุ้นทั้งกู้เดือนละหมื่นสี่ บางเดือนส่งเกิน เพราะคิดว่าถ้ายังไงยังหมุนกู้ใหม่ได้ พอเจอเครดิตบูโร เจอหลักเกณฑ์ใหม่เริ่มหมดกำลังใจ (ยังไงก็กู้ไม่ได้) สองปีผ่านไปเริ่มติดขัด แต่ยังส่งตลอด เริ่มมีมาตรการต่างๆ ออกมาเรื่อยๆ กำลังใจลดลงเรื่อย ๆ คนรู้จักหลายรายเริ่มงดส่ง เนื่องจากท้าทายหรืออะไรก็แล้วแต่  แต่ตัวเราเป็นหนี้ยังไงก็ต้องส่ง  แต่บอกตรงๆ ว่าหมดกำลังใจจริงๆ  อยากให้เอาหุ้นหักหนี้เหลือเท่าไหร่จะผ่อนให้หมดเร็วๆ อย่างน้อยเอาหุ้นไปตัดต้นลงยอดเงินต้นจะได้หมดเร็วๆ ตอนนี้ก็ไม่ได้ค้ำใครแล้ว เพราะไม่มีใครกู้ได้  (เรื่องมันเศร้า) หน่วยงานอื่น สหกรณ์อื่นหาแนวทางช่วยสมาชิก  แต่สหกรณ์เรา........

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 13  
โดย:เรียมสุดา ตาพรมมา  Date: 2017-03-06 23:44:28
 
 
 

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง อาชีพข้าราชการเงินเดือนน้อย รายจ่ายมากไหนลูกเรียน ตัวฉันเองต้องรับผิดชอบลูกทั้งสอง และเป็นแม่เลี้ยงลูกไม่มีสามีช่วย ลำบากมากๆ หวังที่พึงสหกรณ์ก็ไม่ให้ความหวังถ้าเป็นอย่างนี้   เศรษฐกิจก็แย่ พืชผลทางการเกษตร ก็ราคาตกต่ำ มีแต่คนจะลาออกทั้งนั้น สหกรณ์ต้องการจุดจบแบบนี้เหรอ ขอให้คณะกรรมการนำไปพิจารณนาด่วนๆ  ในเรื่องกำหนดเครดิตบูโร

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ