มาตราการหักหน้าฎีกา
Posted: ปรีชา บุญจันทร์ Date: 2017-02-23 13:33:24
   
 

ถ้ามีมาตราการหักหน้าฎีกามาแล้ว ก็น่าจะยกเลิกระเบียบตัวอื่นนะครับ เช่นการกู้โดยใช้เครดิตบรูโรเพราะยังไงความเสี่ยงก็ไม่มีแล้ว  มาตราการดังกล่าวส่วนตัวแล้วก็ไม่เห็นด้วย  แต่ก็ยังดีกว่าแบบเดิมที่เป็นหนี้เสียกู้แล้วไม่ยอมส่ง ไม่มีความรับผิดชอบ อย่าลืมว่าเราเป็นสหกรณ์ต้องช่วยกันบริหาร นึกถึงสมาชิกคนอื่นด้วยที่เค้าส่งปกติ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-02-23 13:53:13
 
 
 

จะนำเสนอข้อคิดเห็นของท่านสมาชิก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ปทุมรัตน์ ข่าทิพย์พาที  Date: 2017-02-23 15:29:51
 
 
 

เป็นสมาชิกตั้งแต่  2549  ไม่เคยผิดชำระหนี้ สมาชิกต้องมีความรับผิดชอบ มีวินัยในการชำระหุ้นหรือหนี้ การหักหน้าฎีกาเป็นการเพิ่มภาระให้องค์กรถึงจะหักหน้าฏีกาหากสมาชิกไม่มีความรับผิดชอบก็มีปัญหาเช่นเดิม สหกรณ์ควรต้องบังคับการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:มนรัก สมบูรณ์  Date: 2017-02-24 09:20:18
 
 
 

ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ ว่า ไม่เห็นอย่างมากเลยกับมาตรการนี้  ดิฉันเป็นหนี้สหกรณ์มาตลอดระยะเวลา 10 ปี ไม่เคึยค้างเงินกู้ ไม่เคยค้างเงินหุ้น ดูแลระบบการเงินอย่างดี ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการนี้เลยค่ะ 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:สุรีย์ กมลวัฒนานนท์  Date: 2017-02-24 09:55:54
 
 
 

เห็นด้วยค่ะ 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ