ความล้มเหลวในการบริหารสหกรณ์
Posted: ขวัญเมือง ภักดียุทธ Date: 2017-02-24 09:25:07
   
 

ดูเหมือนว่าสหกรณ์ จะมีสมาชิกลดลง จากปีที่แล้ว ถึง 3 พันคนนะ 

อยากให้ทบทวนมาตรการต่างๆที่ออกมาด้วย 

อีกเรื่องคือ ฝากให้พิจารณาเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้ ควรมีนโยบายพักดอกเบี้ย

และให้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยค้างชำระเดิม ภายใน กี่ปีกี่ปีก็ว่ากันไป 

น่าจะได้เงินกลับเข้ามาบ้างนะ 

(เคยเห็นธนาคารเขาขายลูกหนี้ NPL ให้กับสถาบันการเงินอื่น ลองทำไหม) 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-02-27 12:21:06
 
 
 

จะนำเสนอข้อคิดเห็นของท่านสมาชิก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไปค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:กาญจนา โสเขียว  Date: 2017-06-11 16:51:18
 
 
 

เห็นด้วยค่ะขนาดบัตรเครดิต สถาบันการเงินอื่นเขายังพักดอกเบี้ย ให้จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามความสามารถของผู้กู้ ถึงไม่ได้มากแต่ได้ทุกเดือน ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ