ขอรับเงินปันผล ปี 2559
Posted: กูดลเลาะห์ ยาแบโด Date: 2017-02-24 10:07:50
   
 

เลขที่ทะเบียน  000218 ได้ส่งใบขอรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำ 2559  พร้อมแนบสมุดคู่ฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910 - 1 - 66033 - 0 ชื่อ นายกูดลเลาะห์  ยาแบโด (ส่งแฟกส์) เมื่อวันที่่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  ครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-02-24 13:44:15
 
 
 

โทรประสานสมาชิกโดยตรงแล้ว จะส่งใบตอบรับ สำเนาหน้าธนาคารมาทางไปรษณีย์

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ