เรื่องรับเงินปันผล ปี 2559
Posted: ยุพาพร วิกิจการโกศล Date: 2017-02-24 11:00:57
   
 

สอบถามเรื่องขอรับเงินปันผล ปี 2559  เนื่องจากยังไม่ได้รับเงินปันผลดังกล่าว  จึงรบกวนตรวจสอบเอกสารว่าขาดตกบกพร่องประการใด  ขอขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-02-24 13:30:01
 
 
 

สมาชิกยังไม่ส่งเอกสารแบบคำขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559

ให้ทำการจัดส่งเอกสารมาที่สหกรณ์  เบอร์แฟกซ์  02-2418252 หรือ E-mail สหกรณ์ dlasaving@hotmail.com  ค่ะ

 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ยุพาพร วิกิจการโกศล  Date: 2017-02-27 13:59:52
 
 
 

เรียนเจ้าหน้าที่  สมาชิก 040822  ได้ส่งแฟกซ์เอกสารแบบคำขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ปี 2559  

เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2560  แล้วค่ะ 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ