การหักเงินหน้าฎีกา
Posted: รัชนี ทับทอง Date: 2017-02-24 11:37:16
   
 

การหักเงินหน้าฎีกา เป็นการการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสหกรณ์ แต่ในทางปฏิบัติ  อาจจะมีปัญหาบ้าง เนื่องจากสหกรณ์ฯ กำลังเริ่มดำเนินการ  สมาชิกเห็นด้วยเช่นกัน

 

แต่ไม่เห็นด้วย สำหรับสมาชิกที่สหกรณ์หักผ่านบัญชีจะทำการยกเลิกแล้วให้ปฏิบัติโดยหักเงินหน้าฎีกา     อยากขอให้สหกรณ์ฯ พิจารณายกเว้นสมาชิกที่่หักผ่านบัญชี ให้คงไว้เหมือนเดิม

ขอให้พิจารณาใหม่ด้วยค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-02-24 13:11:44
 
 
 

จะนำเสนอข้อคิดเห็นของท่านสมาชิก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สุนีย์ หวังจิตร  Date: 2017-02-24 14:14:12
 
 
 

           การหักเงินหน้าฎีกา สมควรที่จะใช้สำหรับผู้ที่กู้เงินแล้วไม่จ่ายหรือจ่ายเงินกู้ไม่ตรงเวลามากกว่านะคะ ส่วนสมาชิกที่หักเงินผ่านบัญชีธนาคารมีประวัติดีตลอดมา สมควรยกเว้นการให้หักเงินหน้าฎีกา แต่ให้หักเงินผ่านบัญชีธนาคารเหมือนเดิม  จึงอยากขอให้สหกรณ์ฯพิจารณาด้วยค่ะ

       จากสมาชิกสหกรณ์ฯผู้ไม่มีประวัติค้างชำระเงินกู้

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ