สอบถามกู้ฉุกเฉิน
Posted: ศรัญญา ประเทศรัตน์ Date: 2017-05-19 14:33:48
   
 

ส่งเอกสารยื่นเรื่องกู้เงินฉุกเฉินไปไม่ทราบว่าผ่านรึเปล่าคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-05-19 14:47:16
 
 
 

สมาชิก 031344 น.ส. ศรัญญา  ประเทศรัตน์

 เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[เดือน 8/59 สมาชิกชำระไม่เต็มตามยอดเรียกเก็บประจำเดือน]

      > อื่น ๆ[จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้เดือน 8/60 เมื่อครบกำหนดสมาชิกส่งเอกสารคำขอกู้ให้สหกรณ์ใหม่]

(เงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ