สอบถามการขอรับทุนการศึกษาบุตร
Posted: นันท์นภัส ท้องฟ้า Date: 2017-05-19 15:03:28
   
 

เอกสารประกอบ ระดับอนุบาล 3 มีหนังสือสมุดรายงานผลการเรียนประจำปี 2/2559 ใช้สำเนาสมุดรายงานผลการเรียนได้มั้ย แต่ในสิ่งที่ให้ส่ง ข้อ 1 ระดับก่อนปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้หนังสือรับรองการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น

จะใช้สำเนาสมุดรายการผลการเรียนประจำปี 2/2559 ได้มั้ยค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-05-22 09:22:12
 
 
 

กรณีมีสมุดรายงานผลการเรียนสมาชิกใช้ได้ค่ะ

(งานสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ