เพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
Posted: วนิชย์ วัฒิธรรม Date: 2017-05-19 15:40:02
   
 

เพิ่มค่าหุ้นรายเดือนที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะเข้ารอบการอนุมัติวันที่เท่าใด วันก่อนเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดโทรมาแล้วแต่ไม่ได้สอบถาม ข้าพเจ้าสมาชิกเลขที่ 1400 เพิ่มค่าหุ้นจาก 3000 บาท เป็น 13000 บาท

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-05-22 09:24:21
 
 
 

เข้าที่ประชุมเดือนมิถุนายน 2560

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ