การขอรับเงินปันผลย้อนหลัง
Posted: พุทธา นามขุน Date: 2017-06-29 11:51:28
   
 

ขอเรียนถามเกี่ยวกับการขอรับเงินปันผลย้อนหลัง เนื่องจากผมไม่ได้ขอรับเงินปันผลตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 กรณีดังกล่าวนี้ ผมสามารถขอรับเงินปันผลย้อนหลังได้หรือไม่ครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-06-29 14:07:35
 
 
 

 ตามข้อมูลของสมาชิก เงินปันผลในปี 2557 และปี 2558 สหกรณ์ได้ทำการโอนให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้วในปีนั้นๆ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 146XXXX513 ค่ะ

ส่วนเงินปันผลประจำปี 2559 สมาชิกยังไม่ส่งเอกสารขอรับเงินปันผล ให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังสหกรณ์

สอบถามเพิ่มเติม  083-9293198 จนท.จ.มหาสารคาม

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ