กู้ฉุกเฉิน
Posted: วาทะศิลป์ อภัยกาวี Date: 2017-05-19 17:16:22
   
  ได้รับอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ไหมครับ และโอนเข้าบัญชีวันไหนครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-05-22 13:56:28
 
 
 

สมาชิก 063783 นาย วาทะศิลป์  อภัยกาวี
: เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[หนังสือคำขอกู้เงินฯ เป็นแบบฟอร์มเก่า]
      > อื่น ๆ[หนังสือคำขอกู้เงินฯ ตรงช่องเจ้าหน้าที่การเงิน สมาชิกไม่ต้องเซ็นต์ชื่อ]
      > อื่น ๆ[หนังสือคำขอกู้เงินฯ ขาดชื่อ-สกุล พยาน 1 คน]
      > อื่น ๆ[สำเนาหลักฐานที่ยื่นขอกู้เงินฯ ลายเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องไม่ตรงกับลายเซ็นต์ในหนังสือคำขอกู้เงินฯ]
      > อื่น ๆ[ขาดหนังสือคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารตามข้างต้นมาให้สหกรณ์ฯ]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว 22/5/60  11.25 น.]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ