ขอทราบผลอนุมัติการลาออก
Posted: สุรินทร์นา ยายอด Date: 2017-07-17 10:04:17
   
 

ส่งเอกสารไปวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เลขทะเบียนสมาชิก 019662 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว (61202) ขอทราบผลการอนุมัติลาออกจากสมาชิกฯ และยังขาดเอกสารอะไรหรือไม่ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-07-17 10:36:27
 
 
 

สหกรณ์ได้รับเอกสารแล้ว และจะเสนอชื่อเข้าที่ประชุมในรอบเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ อนุมัติผลการลาออก จะดำเนินการคืนเงินให้ท่านไม่เกิน 15 วันทำการครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ