สอบถามเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: สุธิดา ไชยยา Date: 2017-07-17 10:38:47
   
 

ถ้ากู้เงินฉุกเฉินจำนวนเงิน 24,000 บาท และจะส่งแบบเงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด เว้นงวดสุดท้ายไม่เกินสิบสองเดือน ต้องส่งชำระเดือนละกี่บาทคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-07-17 13:08:54
 
 
 

สมาชิกกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 24,000 บาท สามารถชำระเงินต้นรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดได้ไม่เกิน 6 งวดๆ ละ 4,100 บาท ตามระเบียงสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2559 ครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ