ตรวจสอบการค้ำประกันการกู้เงิน
Posted: สายฝน พิมพา Date: 2017-07-17 14:43:31
   
 

ได้คำ้ประกันการกู้เงินให้กับสมาชิก 042901 น.ส.จิตรลดา ชัยเรียบ ซึ่งผู้กู้ได้ขอปรับโครงสร้างหนี้และเปลี่ยนคนค้ำประกันแล้ว ไม่ทราบว่าได้เปลี่ยนผู้ค้ำประกันหรือยังค่ะ เนื่องจากประสงค์จะลาออก ตรวจสอบให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-07-17 14:58:36
 
 
 

สหกรณ์ฯ เตรียมเสนอชื่อ คุณจิตรลดา ชัยเรียบ เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นี้ เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติแล้ว คุณสายฝน พิมพา จึงจะสิ้นสุดการเป็นผู้ค้ำประกันครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ