สอบถามการหักเงินหน้าฎีกา
Posted: แน็น ลาหมีด Date: 2017-07-17 19:16:31
   
 

กรณีในใบเรียกเก็บเงิน สมมุติว่ารวมเรียกเก็บ 3,000 บาท ถ้าสมาชิกประสงค์จะจ่ายสูงกว่ายอดเก็บ เช่น เดือนนี้จะให้ การเงินหักจ่ายหนี้ 5,000 บาท  กรณีแบบนี้ทำได้หรือไม่ อย่างไร

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-07-18 13:18:44
 
 
 

ได้ค่ะ หักจากหน้าฎีกา โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินทำการแจ้งรายละเอียดด้วย เพื่อจะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกต่อไป

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ