เงินกู้สามัญ
Posted: ไวพจน์ ขันจันทร์แสง Date: 2017-07-17 19:30:47
   
 

ผมส่งเอกสารเงินกู้สามัญเมื่อ12กค.เย็นทางEMS จะทราบผลการพิจารณาได้ทางไหนบ้างครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-07-18 13:21:23
 
 
 

สมาชิก 003114 นาย ไวพจน์  ขันจันทร์แสง

 เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > ให้เพิ่มผู้ค้ำประกันเนื่องจาก[วงเงินค้ำประกันคงเหลือค้ำได้ 210,000 บาท  หรือบันทึกเพื่อขอลดวงเงินตามวงเงินค้ำประกันคงเหลือ]
      > อื่น ๆ[แก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (กรณีเพิ่มผู้ค้ำฯ)  1หนังสือขอกู้เงินสามัญ 2.หนังสือสัญญาเงินกู้ 3. หนังสือค้ำฯ พร้อมหลักฐานของผู้ค้ำรายที่เพิ่ม]
      > อื่น ๆ[ผู้ค้ำประกันห้ามซ้ำกับพยาน]

(งานเงินกู้สามัญ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ