การโอนเงินชำระค่าหุ้นและชำระหนี้สหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2560
Posted: ทิภาพร ห่อทรัพย์ Date: 2017-09-05 09:40:24
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลคูตันได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์เมื่อวันที่  29/8/2560 และยังไม่ได้ส่งเมล์ เอกสารการโอนให้ในวันดังกล่าว มาส่งเมล์วันที่  4  กันยายน 2560  จำนวนเงิน 30,141.30 บาท 

สอบถามว่า

1. สหกรณ์ได้รับเมล์จาก อบต.หรือไม่และจะเปิดดูเมล์ภายในกี่วัน

2. สหกรณ์จะออกใบเสร็จให้ภายในกี่วันนับจากได้รับข้อมูลและสมาชิกสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลได้ในระบบ(โดยหุ้นจะบวกเพิ่มขึ้นในระบบฐานข้อมูล  และหนี้จะลดยอดในระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล)

3. การชำระใช้รหัสหน่วยงานแล้วสหกรณ์สามารถทราบยอดและตัดยอดเป็นรายบุคคลได้มั้ยคะ(ถ้าส่งเมล์ข้อมูลการชำระรายบุคคลไปช้ากว่าที่กำหนด)

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-06 09:48:25
 
 
 

ตอบข้อสอบถามค่ะ

1.เปิดล่าสุด 5/9/60 ไม่พบเอกสารค่ะ

2.สหกรณ์ออกใบเสร็จให้ตามรอบประมวลผล กรณีโอนไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน และได้รับรายละเอียดการโอน

3.ถ้ายอดโอนตรงตามยอดแจ้งหนี้ สหกรณ์สามารถออกใบเสร็จได้เลย โดยไม่ต้องรอเอกสารจากหน่วยงาน

คำแนะนำ ให้ส่ง E-mai ใหม่ dlasaving@hotmail.com  โดยใส่ชื่อเรื่อง หน่วยงาน-จังหวัด

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ทิภาพร ห่อทรัพย์  Date: 2017-09-06 13:22:30
 
 
 

ส่งเมล์จากเมล์ tipa-hya@hotmail.com  เพ่ิ่มอีกแล้วนะคะเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ