การลาออกจากการเป็นสมาชิก
Posted: ปรีชา พิมานรัมย์ Date: 2017-09-05 09:47:21
   
 

สวัสดีครับ

ผมสมาชิกสหกรณ์ รหัสสมาชิก 063280 ได้ส่งหนังสือขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย แล้ว ไม่ทราบว่าทางสหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือหรือยังครับ, หากได้รับแล้วจะใช้เวลาเท่าใดในการดำเนินการและคืนเงินค่าหุ้น ครับ

ขอบพระคุณครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-05 09:56:28
 
 
 

ได้รับเอกสารแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ  หากเอกสารเรียบร้อยจะนำเสนอเข้าที่ประชุมเดือน กันยายน 2560 หลังจากมีมติที่ประชุมรับรองการลาออก ประมาณ 15 วันทำการจะโอนคืนค่าหุ้นต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม 091-7272539  02-2418250-1 ต่อ 109 จนท.ประจำจังหวัดค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ