ขอทราบผลกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน(ATM)
Posted: กิตตินันทน์ มูลตา Date: 2017-09-05 10:06:48
   
 

ไม่ทราบว่าสหกรณ์ได้รับเรื่องหรือเอกสารการขอกู่ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM) หรือยัง และผลการอนุมัติเมื่อไหร เป็นอย่างไรตอบด้วยครับ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-05 10:58:03
 
 
 

สมาชิก 041568 นาย กิตตินันทน์  มูลตา

ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 60ฉอ000136 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกค้างชำระเดือน 5/60 จะกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้เดือน 5/61]

      > อื่น ๆ[สมาชิกส่งแบบฟอร์มคำขอกู้ของสหกรณ์ปกครองมา (ผิดสหกรณ์)]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ