สวัสดิการของสมาชิกสมทบ
Posted: รังสิมันต์ จันทร์ศิริ Date: 2017-09-05 14:19:15
   
 

อยากทราบว่าสวัสดิการของสมาชิกสมทบมีอะไรบ้างครับ สามารถขอรับสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ได้หรือไม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกสมทบ รบกวนด้วยครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-05 17:17:58
 
 
 

สมาชิกสมทบ มีสิทธิกู้หุ้นตนเอง และมีสิทธิรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปีเท่านั้นค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:รังสิมันต์ จันทร์ศิริ  Date: 2017-09-06 12:08:12
 
 
 

            ท่านคณะกรรมการสหกรณ์ฯทุกท่าน และ ท่านAdmin พอมีแนวทางในการช่วยเหลือในการขอเพิ่มสิทธิของสมาชิกสมทบในการขอรับสวัสดิการต่างๆของสหกรณ์ได้หรือไม่ครับ ซึ่งเงินทุนหุ้นส่วนหนึ่งก็มาจากสมาชิกสมทบ และสหกรณ์ฯก็มีสวัสดิการช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกสามัญที่ดีมากๆ 

            คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นสมชิกสมทบไม่ได้หวังที่จะกู้ยืมเงินของสหกรณ์แต่อย่างใด ทุกคนที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบก็ล้วนแต่มีความหวังในการออมเงินเพื่ออนาคต และอยากมีชีวิตครอบครัวที่ดีในบั้นปลายชีวิต  จึงอยากขอให้ท่านคณะกรรมการสหกรณ์ฯทุกท่าน และ ท่านAdmin รับเรื่องไว้เพื่อโปรดพิจารณาในที่ประชุมในการขอเพิ่มหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ