ทุนการศึกษาบุตร
Posted: อุมาพร ขุนอ่อน Date: 2017-09-05 14:26:50
   
 

ได้จัดส่งเอกสารขอรับทุนไม่ทราบว่าได้รับแล้วหรือไม่เอกสารเรียบร้อยครบถ้วนหรือไม่ หมายเลขสมาชิก 057007

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-06 09:57:25
 
 
 

สหกรณ์ได้รับเอกสารหลังจากวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งพ้นกำหนดการรับเอกสารขอทุนในปี 2560 ค่ะ

(งานสวัสดิการ)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:อุมาพร ขุนอ่อน  Date: 2017-09-06 11:32:16
 
 
 

เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า ตามประกาศกำหนดว่าให้ส่งภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นสำคัญ ข้าพเจ้าส่งไปรษณีย์วันที่ ๓๐ สิงหาคม จะไม่ทันกำหนดได้อย่างไร ขอคำชี้แจงด้วย

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ