กู้ฉุกเฉิน ATM
Posted: เดชณรงค์ เกษวิทย์ Date: 2017-09-13 10:24:46
   
 

เอกสารผ่านหรือเปล่าครับ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-13 10:35:11
 
 
 

สมาชิก 049532 จ.อ. เดชณรงค์  เกษวิทย์

-> ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 60ฉอ000199 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก

      > อื่น ๆ[สมาชิกชำระหนี้สามัญหุ้นยังไม่ครบ 12 งวด ไม่สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้]
      > อื่น ๆ[หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้และหนังสือติดตามทวงถามหนี้เป็นแบบเก่า สหกรณ์ไม่ใช้แล้ว]
      > อื่น ๆ[เมื่อชำระหนี้สามัญหุ้นครบ 12 งวดแล้ว ให้สมาชิกยื่นคำขอกู้เงินให้สหกรณ์ใหม่]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:เดชณรงค์ เกษวิทย์  Date: 2017-09-13 11:11:04
 
 
 

1.ชำระหนี้สามัญอะไรผมปิดแล้วนะ

2.หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินฯ และหนังสือติดตามทวงถามหนี้ผมก็โหลดมาจากเอกสารการขอกู้เงินฉุกเฉินถ้าสหกรณ์ไม่ใช้แล้วกรุณาลงแบบฟอร์มให้ใหม่ซิครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ