การส่งเงินกู้
Posted: วิราวรรณ สุทธิประทีป Date: 2017-09-13 10:54:37
   
 

กรณีส่งตามใบเรียกเก็บประจำเดือนเช่นส่งเดื่อละ 3500 บาท(เงินหุ้น+เงินกู้)ถ้าจะส่งเงินกู้เพิ่มอีกสัด 1000 บาทให้ส่งเงินโอนรายบุคคลได้หรือเปล่าคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-13 11:14:12
 
 
 

ได้ค่ะ สามารถใช้แบบฟอร์ม 7025 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ