ใบเสร็จรับเงิน
Posted: ทิพาวรรณ สมศิริ Date: 2017-09-13 11:25:14
   
 

อบต.ป่าแก่บ่อหิน พิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ไม่ได้ค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-13 13:31:57
 
 
 

ข้อมูลหน้าเว็บไซต์เป็นการลงทะเบียนรายบุคคลค่ะ สมาชิกสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านรายบุคคลและทำการปริ้นใบเสร็จรับเงินได้ค่ะ หรือ ต้นสังกัดทำบันทึกข้อความมายังสหกรณ์ฯ เพื่อให้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ได้ค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:ทิพาวรรณ สมศิริ  Date: 2017-09-21 11:36:13
 
 
 

เข้าไปลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเช้าลงทะเบียนได้ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ