ใบลาออก
Posted: นิธิโรจน์ พันธุ์ภักดี Date: 2017-09-13 12:33:55
   
 

ได้รับยังครับ และจะคืนให้เมื่อไรครับเร็วๆๆนะครับ 053998

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-13 13:41:52
 
 
 

สหกรณ์ฯได้รับเอกสารการลาออกของสมาชิกแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดกาญจนบุรี 091-7272538 02-2418250-1 ต่อ 112 ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ