กู้ฉุกเฉินผ่าน ATM ถ้าอนุมัติจะทราบผลอย่างไร
Posted: วันชัย ชมฉ่ำ Date: 2017-09-13 15:52:02
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-09-13 16:29:36
 
 
 

สมาชิก 049814 นาย วันชัย  ชมฉ่ำ

 ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 60ฉอ000195 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[ขาดคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน]
      > อื่น ๆ[สมาชิกต้องส่งเอกสารให้สหกรณ์เพิ่มเติม]
      > อื่น ๆ[เจ้าหน้าที่ได้โทรประสานสมาชิกแล้ว แต่ไม่รับสาย วันที่  7/9/60  เวลา 14.44 น.]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ