ขอขยายงวดการส่ง
Posted: พิชัย ทองชมภู Date: 2017-10-31 09:48:25
   
 

เรียนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ตามที่ได้ส่งเอกสารการขอขยายงวดการส่งออกไปจาก 120 งวด  เป็น  180  งวด  ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารหรือยังและอนุมัติหรือไม่    กรุณาติดต่อกลับเบอร์นี้นะครับ  (043-990041)

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-10-31 10:48:18
 
 
 

คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติให้ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว โดยส่งเงินงวดชำระหนี้จำนวน 180 งวดๆ ละ 2,600 บาท โดยเรียกเก็บ พฤศจิกายน 2560 เป็นงวดแรกครับ 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ