ว่าด้วยทุนการศึกษา
Posted: วัฒนา ศรีคลัง Date: 2017-11-15 09:56:34
   
 

เรียน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ

ขอเรียนถามเรื่องสวัสดิการต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ท่านจะประกาศได้ หรือจะรอทบยอดปีการศึกษาต่อไป ถ้านท่านเร่งรัด เร่งรีบเหมือนการหักหนี้สินที่ออกมาตรการต่างๆมาใช้บังคับสมาชิกก็น่าจะดีนะครับ จะถือว่าท่านยังรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกหมู่มาก ขอให้การดำเนินการต่างๆมันสมดุลกันหน่อยนะครับ อย่าให้มันหนักไปเฉพาะด้าน

ด้วยความนับถือ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-11-15 10:19:27
 
 
 

เรียน ท่านสมาชิก 

      สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร   สหกรณ์ฯ จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 และประกาศผลต้นเดือน ธันวาคม 2560 ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ยื่นแบบคำขอชำระยอดเรียกเก็บรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิในการขอรับทุน หากพบว่าสมาชิกท่านใดขาดชำระ ขอสงวนสิทธิให้กับสมาชิกในลำดับถัดไป

(งานสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ