ขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีประสบภัย
Posted: จิตรา หนูแก้ว Date: 2017-12-06 13:47:38
   
 

ไม่ทราบว่า สหกรณ์ฯ ได้มีการกำหนดให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วม สามารถขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีประสบภัยน้ำท่วมได้หรือไม่ กรุณาแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบด้วยค่ะ

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-12-06 14:40:54
 
 
 

เรียน ท่านสมาชิก

ตรวจสอบรายละเอียดขั้นตอนการยื่นเอกสาร พร้อมดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ิลิงค์นี้ค่ะ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=775

จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเอง ณ สหกรณ์

(งานสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ