ยื่นกู้ฉุกฌแินอนุมัติหรือยังค่ะ
Posted: วิภารัตน์ ตาทุม Date: 2017-12-06 14:06:40
   
 
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-12-06 14:33:51
 
 
 

สมาชิก 033272 นาง วิภารัตน์  ตาทุม

->คำขอ ประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 60ฉอ000526 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกชำระหนี้เงินกู้สามัญหุ้นยังไม่ครบ 12 งวด]
      > อื่น ๆ[เงินคงเหลือไม่พอให้หักหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ยังไม่สามารถกู้เงินฉุกเฉินได้]
      > อื่น ๆ[สมาชิกไม่ได้ระบุประเภทการกู้เงินฉุกเฉิน]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ