ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตร
Posted: รุจิระพร ชัยสมทิพย์ Date: 2017-12-06 15:03:46
   
 

ไม่ทราบว่าจะประกาศเมื่อไหร่ค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2017-12-06 16:27:52
 
 
 

เรียน ท่านสมาชิก

สหกรณ์ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรประจำปี 2560 เป็นที่เรียบร้อย และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอประธานกรรมการดำเนินการ ลงนามในประกาศเพื่อแจ้งสมาชิกต่อไปค่ะ

(งานสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ