เงินปันผล
Posted: มัทนิน กัณภัคศุภกุล Date: 2018-01-11 14:02:21
   
 

รหัส 030468 ไม่ทราบว่าได้รับเอกสารขอรับเงินปันผลหรือยังค่ะ และจะดำเนินการจ่ายคืนเดือนไหนค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-01-11 14:18:10
 
 
 

ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว  ปันผลจะจ่ายหลังจากประชุมใหญ่สามัญประจำปีเสร็จสิ้น ประชุมช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ค่ะ

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ