คำขอสวัสดิการ (กรณีเสียชีวิต)
Posted: ภัทราพร ผลจันทร์งาม Date: 2018-01-12 10:54:32
   
 

ประเภทสมาชิก รหัส 015890 ดำเนินการไปถึงไหนค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-01-15 09:52:25
 
 
 

รออนุมัติค่ะ จ่ายเงินสวัสดิการให้ภายในเดือนมกราคม ค่ะ

(งานสวัสดิการ)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ