เงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: สุทธิพจน์ ซิ้มศิริ Date: 2018-01-12 15:10:41
   
  สมาชิกเลข057749ส่งเอกสารกู้เงินฉุกเฉินไม่ทราบว่าเอกสารที่ส่งไปถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่และถ้าถูกต้อง จะทราบผลภายในกี่วันครับ
 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-01-15 09:14:38
 
 
 

สมาชิก 057749 นาย สุทธิพจน์  ซิ้มศิริ
->คำขอประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ000018 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[เดือน ก.ย.60 สมาชิกมียอดค้างชำระ สมาชิกต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บประจำเดือน อีก  3 งวด ติดต่อกัน จึงจะสามารถกู้เงินได้]
      > อื่น ๆ[เริ่มเดือน ม.ค. 61 เมื่อชำระครบแล้ว สมาชิกต้องส่งเอกสารคำขอกู้เงินมาให้สหกรณ์ฯ ใหม่]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ