เรื่อง ทุนเรือนหุ้น จะได้คืนเมื่อไหร่
Posted: รัชชานนท์ สิงห์คำ Date: 2018-01-12 23:48:35
   
 

051761 

ขอเบอร์ จนท ด้วยคับ

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-01-15 09:24:33
 
 
 

-ตามประวัติของสมาชิกไม่สามารถถอนหุ้นคืนได้ เนื่องจากติดภาระค้ำประกันสมาชิกพ้นสภาพ

-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด 083-9292895 / 02-2418250-1 ต่อ 108 ค่ะ

เบอร์ติดต่อสหกรณ์ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?Category=contact

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:รัชชานนท์ สิงห์คำ  Date: 2018-01-15 16:30:23
 
 
 

ถ้าอย่างนั้น ผมจะทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายกรัฐมนตรีครับ เพราะหุ้นมันก็เหมือนเงินฝากธนาคาร ซึ่งถ้าหาก เราค้ำคนที่กู้เงิน ถ้าคนค้ำไม่จ่ายและคดีความยังไม่ถึงที่สิ้นสุดตามคำพิพากษาของศาล ธนาคารหรือสหกรณ์ไม่มีสิทธิที่จะมาอายัดเงินฝากหรือหุ้นของสมาชิกได้ และอีกอย่าง ผมลาออก แต่คดีของคนที่ผมค้ำ 2 คน ยังไม่สิ้นสุดถึงศาล พรุ่งนี้ผมจะทำหนังสือส่งไปครับ 

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:รัชชานนท์ สิงห์คำ  Date: 2018-01-15 16:50:14
 
 
 

แก้ไข

ถ้าอย่างนั้น ผมจะทำหนังสือถึง ผู้จัดการสหกรณ์ และจะทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายกรัฐมนตรีครับ เพราะหุ้นมันก็เหมือนเงินฝากธนาคาร ซึ่งถ้าหาก เราค้ำคนที่กู้เงิน ถ้าคนกู้ไม่จ่าย สหกรณ์ให้ออก และคดีความยังไม่ถึงที่สิ้นสุดตามคำพิพากษาของศาล ธนาคารหรือสหกรณ์ไม่มีสิทธิที่จะมาอายัดเงินฝากหรือหุ้นของสมาชิกได้ และอีกอย่าง ผมลาออก แต่คดีของคนที่ผมค้ำ 2 คน ยังไม่สิ้นสุดถึงศาล พรุ่งนี้ผมจะทำหนังสือส่งไปครับ

 

การใช้หุ้นของผมจ่ายหนี้ เงินกู้ ฉ ของผมนั้น 

ผมเคยทำหนังสือไปยัง ผู้จัดการหกรณ์กรมแล้ว ว่าสามารถใช้หุ้นที่มี ไปหักล้างเงินกู้ ฉ ได้หรือไม่ ผมยังมีสำเนาหนังสือนะครับ 

แต่ตอนนั้น ทาง จนท.สหกรณ์ ตอบกลับมาโทรมาสนง.ที่เดิม ของผมว่า ไม่สามารถทำได้  

ณ วันนี้ผมย้ายมาที่ทำงานใหม่ แล้ว ปรากฏว่า สหกรณ์ได้นำหุ้นผมไปหักล้าง เงินกู้ ฉ โดยที่ไม่ได้แจ้งผมก่อนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรติดต่อผมมา ถ้าสหกรณ์ทำแบบนี้ ก็หมายความว่า สหกรณ์ ไม่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คือง่ายๆ ภาษาบ้านๆ อยากจะทำอย่างไรก็ทำเลย 

แล้วพอให้ลาออกแต่กลับไม่มีชื่อผม ปรากฎในรายชื่อ สมาชิกที่สหกรณ์อนุมัติให้ออก ใน มติที่ประชุมในแต่ละเดือนของสหกรณ์กรม เลยครับ 

เบอร์โทรนะครับ 042 219949 

 

ถ้าอย่างนั้น ผมจะทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปถึง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายกรัฐมนตรีครับ เพราะหุ้นมันก็เหมือนเงินฝากธนาคาร ซึ่งถ้าหาก เราค้ำคนที่กู้เงิน ถ้าคนค้ำไม่จ่ายและคดีความยังไม่ถึงที่สิ้นสุดตามคำพิพากษาของศาล ธนาคารหรือสหกรณ์ไม่มีสิทธิที่จะมาอายัดเงินฝากหรือหุ้นของสมาชิกได้ และอีกอย่าง ผมลาออก แต่คดีของคนที่ผมค้ำ 2 คน ยังไม่สิ้นสุดถึงศาล พรุ่งนี้ผมจะทำหนังสือส่งไปครับ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ