สอบถามเรื่องกู้ฉุกเฉิน
Posted: ทัศนีย์ จันทร์แจ่ม Date: 2018-01-30 13:04:04
   
 

ส่งเอกสารกู้ฉุกเฉินเข้าไปได้รับอนุมัติใหม่คะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-01-30 14:03:03
 
 
 

สมาชิก 016519 นาง ทัศนีย์  จันทร์แจ่ม
->คำขอ ประเภท ฉฉ เลขที่คำขอ 61ฉฉ000046 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 
      > อื่น ๆ[สมาชิกเพิ่งได้รับการอนุมัติเงินกู้หุ้น (12/1/61) สมาชิกต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บประจำเดือน 6 งวด ติดต่อกัน จึงจะสามารถกู้เงินได้]
      > อื่น ๆ[เริ่มเดือน ก.พ. 61 เมื่อชำระครบแล้ว สมาชิกต้องส่งเอกสารคำขอกู้เงินมาให้สหกรณ์ฯ ใหม่]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ