วงเงินกู้ฉุกเฉิน
Posted: สิวิกาญจน์ แพงงาม Date: 2018-01-30 14:27:03
   
 

จ่ายเงินกู้สามัญครบ 6 งวดแล้ว สามารถกู้เงินฉุกเฺฉินได้เท่าไรคะ และต้องมีวงเงินเหลือเท่าไรคะจึงจะกู้ฉุกเฉินได้

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-01-30 17:05:50
 
 
 

สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้วงเงินไม่เกิน 30,000.- บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วสมาชิกต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,000.- บาทค่ะ

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ