สอบถาม
Posted: รัฐกิตติ์ สืบชาติ Date: 2018-01-31 11:08:32
   
 

ผมมีความประสงค์จะลาออกเพราะเงื่อนไขกฏระเบียบมากเหลือหลาย แต่ติดคำประกันสมาชิกที่พันสภาพแล้ว ต้องทำอย่างไร โปรดชี้แนะ ผมรหัส 043072  คำ้นายอัครเดช  พุ่มบ้านเซ่า   ไม่รู้ว่าเขาส่งคา่บ้างไหม

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-01-31 13:23:22
 
 
 

ผู้กู้ต้องปิดชำระหนี้ทั้งหมด สมาชิกจึงจะหลุดภาระค้ำประกันดังกล่าว และสามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด 02-2418250-1 ต่อ 401 / มือถือ 083-9292739 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ