การเปลี่ยนแปลงประเภทของสมาชิก
Posted: ปริศนา ประชานันท์ Date: 2018-02-07 08:59:37
   
 

อยากสอบถามว่ากรณีที่เป็นสมาชิกสมทบแล้วต่อมาบรรจุรับราชการท้องถิ่นได้  สามารถเปลี่ยนเป็นสมาชิกสามัญได้หรือไม่ ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-08 09:17:35
 
 
 

เจ้าหน้าที่ประสานกับสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

(จนท.ประจำจังหวัด)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ