การกู้ยืมหุ้น
Posted: ประกาย มาตรา Date: 2018-02-08 09:59:14
   
 

ในกรณีที่เรากู้หุ้นของเราเองอยากนำเรียนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัดในการคิดอัตราดอกเบี้ยน่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าการกู้สามํญ การกู้ฉุกเฉิน การกู้ เอทีเอ็ม ค่ะ  เพราะว่าเรากู้เงินของเราเองไม่น่าจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงนะค่ะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-08 15:07:26
 
 
 

จะเสนอที่ประชุมให้ทราบต่อไปนะคะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ