เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง
Posted: วิไล ศรียากุล Date: 2018-02-08 11:32:28
   
 

กราบเรียนค่ะ  

              การกู้ฉุกเฉิน ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่กู้ค่ะ ไม่มีใครอยากเป็นหนี้ การเป็นสมาชิกก็หวังว่าสหกรณ์จะช่วยแบ่งเบาในการไม่ต้องกู้นอกระบบ แต่ทำไม แค่ส่งช้าเดือนเดียวต้องไม่ให้กู้ ตามสิทธิ์  ทำไมไม่คิดถึงหัวอกคนเป็นหนี้บ้าง สหกรณ์ทำไมไม่สอ่บถามเขาบ้างอาจมีความจำเป็น เข้าใจค่ะ ว่าระเบียบมีไว้ให้ปฏิบัติ แต่ควรให้โอกาสบ้าง อยากขอเสนอ ว่าควรให้โอกาสในแต่ละปีอาจช้าได้ ไม่เกิน3  ครั้ง หรือ  2 ครั้ง แล้วค่อยตัดสิทธิ์กันในการกู้ตามสิทธิ์ ทั้งๆ ที่มีสิทธิ์กู้   และอยากขอร้องให้ผู้บริหารลองสุ่ม ทดลองโทรศัพท์คุยกับจนท.ของสหกรณ์ทุกคนว่าการพูดจาเป็นอย่างไร  (พูดไม่ใส่น้ำตาลเลย ) หรือไม่รับโทรศัพท์ จนท.มาทำงานได้ ก็มาจากผลกำไร ของสมาชิกทั้งนั้น  ขอฝากด้วยค่ะ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:ปรีชา บุญจันทร์  Date: 2018-02-08 11:51:53
 
 
 

เห็นด้วยกับคุณวิไลครับ  อย่าว่าแต่สหกรณ์จะเห็นใจสมาชิกเลย ขนาดออกระเบียบมาแล้ว พอสามาชิกไม่ติดระเบียบตัวนั้น จะทำเรื่องกู้  ก็ไปออกระเบียบมาใหม่เพื่อไม่ให้สมาชิกกู้ได้อีก แถมยังออกระเบียบมาให้มีผลย้อนหลังด้วย   สุดจะบรรยายจริงๆ    รัฐบาลมีนโยบายจะลดความยากจน ช่วยเหลือคนจน แก้ไขปัญหาเงินกู้นอกระบบ  จัดทำโครงการต่างๆมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน  แต่สหกรณ์ซึ่งตั้งมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลับออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ต่างๆมาสวนทางกันโดยสิ้นเชิง   

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:จิตรปราณี บรรณทอง  Date: 2018-02-08 12:48:14
 
 
 

เห็นด้วยกับทั้ง2ท่านนะค่ะ ไม่มีใครอยากเป็นหนี้หรอกค่ะ เค้าเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็เพื่ออยากจะมีที่พึ่งทางการเงิน จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ ถ้าสมาชิกปรับโครงสร้างหนี้แล้วส่งเป็นปัจจุบันทุกเดือนก็น่าจะมีนโยบายเปลี่ยนแปลงการให้กู้กับสมาชิกได้บ้างนะค่ะ เงินเฉลี่ยคืนก็ไม่ให้คืน แต่แสดงยอดให้รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่ไม่ให้ ฝากเรียนคณะกรรมการช่วยเหลือสมาชิกด้วยนะค่ะ...ขอบคุณค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:อนงค์ภัทร์ แม้นพยัคฆ์  Date: 2018-02-08 13:45:29
 
 
 

การทำงาน ไม่เหมือนเมื่อก่อนเลย ทำไมไม่นำข้อดีมาใช้และปรับข้อเสียล่ะคะ ปันผลไม่น่าตัดสิทธิ์เพราะมันเป็นเงินที่ควรได้รับ การปรับโครงสร้างหนี้ควรที่ปรับได้ตลอดนะคะ คณะกรรมการเห็นใจสมาชิกบ้าง หรือไม่ก็ดูสหกรณ์ที่อื่นว่าเขาทำอย่างไร สมาชิกเขาเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ทำไมสหกรณ์นี้ลดลงทุกปี ที่ทำงานปิดกันหมดแล้วเพราะไม่มีสวัสดิการอะไรที่น่่าสนใจจะอยู่ ไม่ต้องมากถ้าเสียชีวิตเราได้อะไรบ้าง รวมแล้วไม่ถึงแสน ที่อื่นเป็นล้าน ถ้ามีเงินนะจะปิดไม่กู้และไม่เป็นสมาชิกเลย

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:Admin   Date: 2018-02-08 15:14:50
 
 
 

จะนำเสนอเข้าที่ประชุมต่อไปนะคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:น้ำอ้อย จันทร์ทา  Date: 2018-02-08 15:21:32
 
 
 

อยากเสนออีกเรื่องได้ไหมคะ Admin  ตอนนี้กำลังยื่นเรื่องกู้เงินสามัญ แต่คนค้ำไม่มีคู่สมรสโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่แยกทางกันแล้ว แ่ละอีกคนคู่สมรสไม่ได้จดทะเบียน และคู่สมรสได้เสียชีวิตไปแล้ว หน่วยงานออกหนังสือรับรองบุคคลยืนยันให้ทำนิติกรรมด้วยตนเอง แต่ทำไมสหกรณ์ถึงต้องให้แนบบัตรประชาชนคู่สมรสที่เลิกกันไปแล้ว และอีกคนให้แนบใบมรณะบัตรไปด้วย ทั้งๆ หน่วยงานออกหนังสือรับรองบุคคลให้ไปแล้ว ถ้าหาเอกสารแนบไม่ได้แบบนี้ สหกรณ์จะให้กู้เงินสามัญได้ไหมคะ อยากทราบคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 6  
โดย:เสาวนี วงค์ษาลี  Date: 2018-02-09 09:28:03
 
 
 

ขอเพิ่มเติมนะคะเรื่องกู้เงินสามัญที่ไปเช็คดูข้อมูลเครดิตบูโรคือในนามของสมาชิกนะคะสหกรณ์คือที่พึ่งสุดท้ายในการขอกู้เงินแต่ต้องมาติดที่ข้อมูลเครดิตทั้งที่สหกรณ์สามารถหักเงินเดือนได้อยู่แล้วค่ะฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะขอให้ทางสหกรณ์นำไปพิจารณาที่ประชุม ขอความเห็นใจสมาชิกทุกคนค่ะ ขอบคุณค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ