สอบถามรายละเอียดทะเบียนหุ้นทำมัยมียอดเรียกเก็บประจำเดือน สงสัยคะเพราะไม่เคยกู้เงินสหกรณ์
Posted: สุรีชา นามมุงคุณ Date: 2018-02-08 13:31:50
   
 

ด้วยดิฉันเป็นสมาชิกสหกรณ์ คะ เข้าไปดูรายละเอียดทะเบียนหุ้นของตนเอง มีรายละเอียดเรียกเก็บประจำเดือน ตัวแดง จำนวนเงิน 7,700 บาทและเข้าไปตรวจสอบทะเบียนหุ้่น ตนเองมียอดหักทุกเดือน รหัส RM ซึ่งหุ้นคิดแล้ว ยอดปัจจุบัน 67,730 บาท ตั้งแต่เป็นสมาชิก แล้วทำมัยเหลือแค่

61,130 บาท ประจำเดือน มกราคม 2561 เลยคิดว่าตัวเองไม่ได้กู้เงินอะไรเลย มันน่าจะเป็นเงินเก็บยอดบวกอย่างเดียว ทำมัยมียอดหักตัวแดง มันคืออะไรคะ 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-08 15:28:07
 
 
 

ทางสหกรณ์ยกเลิกวิธีการหักเงินผ่านหน้าบัญชีธนาคาร มีผลเริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. 60 จึงทำให้ไม่สามารถหักเงินขอสมาชิกได้ และที่สมาชิกเห็น รหัส RM นั้น คือการคืนใบเสร็จของระบบ เนื่องจากไม่มีการชำระเงินในเดือนนั้น

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ