การเปลี่ยนคนค้ำประกัน
Posted: ชิยากร ลิมปิทีปราการ Date: 2018-02-08 13:51:25
   
 

ไม่ได้กู้แต่ติดภาระค้ำประกัน...และลาออกจากการเป็นสมาชิกไม่ได้ ถ้าเปลี่ยนคนค้ำสามารถทำได้ไหม

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-08 15:46:48
 
 
 

ให้ นายอาภากร การะปักษ์ ส่งเอกสารเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำ แล้วสมาชิกก็จะสามารถเปลี่ยนลาออกได้ค่ะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ