เงินปันผล
Posted: เสาวนี วงค์ษาลี Date: 2018-02-09 08:41:12
   
 

ถ้าไม่ได้ส่งแบบตอบรับเงินปันผลทางสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเดิมที่เคยให้ไว้หรือเปล่าคะ

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:วรณัน ล้วนเพชร  Date: 2018-02-09 10:04:26
 
 
 

 

ถ้าไม่ได้ส่งแบบตอบรับเงินปันผลทางสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเดิมที่เคยให้ไว้หรือเปล่าคะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:Admin   Date: 2018-02-09 12:34:22
 
 
 

สมาชิกต้องทำการจัดส่งเอกสารขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนมายังสหกรณ์ฯ ค่ะ

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 ได้ที่  http://www.dlasavingcoop.com/coop/data/DIVFORM20171002.pdf

-เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?Category=contact

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ