ถามเรื่องเงินเฉลี่ยคืน
Posted: ปราณี สินสมุทร์ Date: 2018-02-12 14:39:58
   
 

การให้หน่วยงานหักผ่านธนาคารก็เริ่มเดือนสิงหาคม 2560 ระเบียบนี้น่าจะใช้ปีหน้านะคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-12 14:44:00
 
 
 

ตามมติคณะกรรมการ ชุดที่ 13 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 การงดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ 
http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1518

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:วีรวรรณ พั้วป้อง  Date: 2018-02-12 14:52:42
 
 
 

มติประชุม 31 ม.ค.2561 ก็ใช้หลังจากที่ประชุมชิคะ ทำไมมาใช้กับปี 2560

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 3  
โดย:ปราณี สินสมุทร์  Date: 2018-02-12 16:14:55
 
 
 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ประชุมปี 2561 ก็น่าจะใช้กับปี 2561 ให้ความยุติธรรมกับสมาชิกด้วยค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 4  
โดย:พิมพ์ลดา มีธรณี  Date: 2018-02-12 17:39:38
 
 
 

เห็นด้วยค่ะ ระเบียบออกเมื่อวันที่ 31  มกราคม 2561 ควรใช้กับปี 2561 ถ้าตีความนะค่ะ

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 5  
โดย:สไบทิพย์ บุญโม๊ะ  Date: 2018-03-21 17:09:51
 
 
 

เห็นด้วยเช่นกันค่ะ เสียความรู้่สึกนะคะ ก็กำลังสอบถามเรื่องการลาออกอยู่เหมือนกันค่ะ เพราะสหกรณ์เริ่มเอาเปรียบสมาชิกผู้กู้

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ