แจ้งความประสงค์รับเงินปันผล ปี 2560
Posted: ณัฐรินีย์ แช่มรัมย์ Date: 2018-02-12 14:40:06
   
 

นางสาวณัฐรินีย์  แช่มรัมย์  เลขที่บัญชี ธนาคาร กรุงไทยสาขาบุรีรัมย์  308-1-48536-3

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-12 14:44:48
 
 
 

- ให้ทำการจัดส่งเอกสารขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 มายังสหกรณ์ฯ

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์นี้ http://www.dlasavingcoop.com/coop/data/DIVFORM20171002.pdf

-ตรวสอบรายละเอียดสมาชิกที่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1522

-เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?Category=contact

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ