กู้ฉุกเฉิน
Posted: สุภาณี วรรณวัติ Date: 2018-02-13 15:56:08
   
 

กู้ฉุกเฉิน ชำระมาแล้ว 3  งวด เหลือ 3  งวด สามารถกู้ได้อีกมั้ย

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-14 14:41:40
 
 
 

-ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2559 ครับระเบียบฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ  https://www.dropbox.com/s/gops5j6917hn4fq/Theloanissue220759.pdf?dl=0

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ