ขอแจ้งเลขบัญชีกรุงไทยเพื่อขอรับเงินปันผล ปี 60 ค่ะ
Posted: นัฐติยา ธน.ทอง Date: 2018-02-13 16:06:05
   
 

ข้าพเจ้า นางนัฐติยา  ธน.ทอง เลขทะเบียนสมาชิก  029724 สังกัด อบต.ท่าลาด  อ.เรณูนคร  จ.นครพนม มีความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  ประจำปี2560  เข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทยเลขที่ 435-0-21762-2 สาขาเรณูนคร  โดยแบบแสดงความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-13 18:17:04
 
 
 

- ให้จัดส่งเอกสาร ขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 ทางไปรษณีย์ เข้ามายังสหกรณ์ฯ ค่ะ  

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์นี้ http://www.dlasavingcoop.com/coop/data/DIVFORM20171002.pdf

-ตรวสอบรายละเอียดสมาชิกที่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1522

-เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?Category=contact

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:นัฐติยา ธน.ทอง  Date: 2018-02-22 11:09:06
 
 
 

ส่งแล้วค่ะ ไม่ทราบว่าทางสหกรณ์ได้รับหรือยังคะ

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ