แจ้งเลขที่บัญชีขอรับเงินปันผล 2560 อบต.หนองฮี (3 คน)
Posted: สุรีรัตน์ สมเทพ Date: 2018-02-13 16:21:18
   
 

นางสุรีรัตน์ สมเทพ 

เลขสมาชิก   028076

เลขที่บัญชีธนาคาร ธ.กรุงไทย สาขาเรณูนคร  ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 435-0-12133-1

นายสุรศักดิ์  พ่อสียา

เลขสมาชิก 028074

เลขที่บัญชีธนาคาร ธ.กรุงไทย สาขาเรณูนคร  ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 435-0-12136-6

 

นางนุชนาถ  เลิศสงคราม

เลขสมาชิก 028079

เลขที่บัญชีธนาคาร ธ.กรุงไทย สาขาเรณูนคร ออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 435-0-12137-4

 

 

 

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-13 18:16:30
 
 
 

- ให้จัดส่งเอกสาร ขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 ทางไปรษณีย์ เข้ามายังสหกรณ์ฯ ค่ะ  

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์นี้ http://www.dlasavingcoop.com/coop/data/DIVFORM20171002.pdf

-ตรวสอบรายละเอียดสมาชิกที่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1522

-เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?Category=contact

 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย:สุรีรัตน์ สมเทพ  Date: 2018-02-14 10:24:33
 
 
 

สอบถามค่ะ

-ที่ผ่านมาไม่เคยแจ้งความประสงค์ขอรับเงินปันผล  ทางสหกรณ์ฯจะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีให้สมาชิกเลย

หลังจากประชุมใหญ่เสร็จ  เพราะช่วงนั้นสหกรณ์หักค่าหุ้นผ่านบัญชีเงินฝากของสมาชิก เลขที่บัญชีเงินฝากของสมาชิกน่าจะมีควรจะโอนเงินปันผลให้เลย  สรุปต่อไปนี้ทุกปีสมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินปันผลหรือคะเพราะสมาชิกบางคนไม่ค่อยเข้าไปดูที่เว็ปเลย  อยากทราบเหตุผลค่ะ

-เอกสารที่ต้องส่งสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารและสำเนาบัตรหรือคะ

 

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ