แจ้งหมายเลขบัญชีกรุงไทยเพื่อขอรับเงินปันผล ปี 60 คับ
Posted: จีระวัจน์ วันมูล Date: 2018-02-13 17:19:22
   
 

บัญชีกรุงไทย

นายจีระวัจน์   วันมูล

เลขที่บัญชี 513-0-07158-1

สมาชิกทะเบียนที่  034452

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-13 18:14:41
 
 
 

- ให้จัดส่งเอกสาร ขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2560 ทางไปรษณีย์ เข้ามายังสหกรณ์ฯ ค่ะ  

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์นี้ http://www.dlasavingcoop.com/coop/data/DIVFORM20171002.pdf

-ตรวสอบรายละเอียดสมาชิกที่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 ได้ที่ลิงค์นี้ค่ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?No=1522

-เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ http://www.dlasavingcoop.com/show.php?Category=contact

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ