สอบถามกู้ฉุกเฉิน
Posted: รวมพร ไชยหงษ์ Date: 2018-02-14 12:48:44
   
 

ไม่ทราบว่าสามารถกู้ฉุกเฉินได้หรือยังคะ ถ้ากู้ได้สามารถยื่นกู้ได้ถึง 60000 บาท หรือไม่คะ ปัจจุบันเงินเดือน 30790 บาทคะ

 
 

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย:Admin   Date: 2018-02-14 14:11:21
 
 
 

สมาชิก 011758 นาง รวมพร  ไชยหงษ์

->คำขอประเภท ฉอ เลขที่คำขอ 60ฉอ000544 : เอกสารไม่ผ่าน เนื่องจาก 

      > อื่น ๆ[สมาชิกส่งชำระหนี้เงินกู้สามัญยังไม่ครบ 12 งวด]
      > อื่น ๆ[ยังไม่สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้]

(งานเงินกู้ฉุกเฉิน)

 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ